mirovina

Strategije vlastite kapitalizirane mirovinske štednje (DMF vs. vlastiti portfelj)

Već sam analizirao isplati li se generalno ulagati u dobrovoljni mirovinski fond, no danas ću analizirati neke od alternativa DMF-u i simulirati njihove prinose kroz godine štednje. Sve kalkulacije i grafikoni korišteni u ovom tekstu dostupni su u obliku Google Sheets tablice kako bi sami mogli unjeti svoje parametre i simulirati vaš odabir. NAPOMENA: Simulacije su napravljenje pomoću povijesnih podataka prinosa odabranih…